NHG / NWWI taxatierapport

NHG en de taxatie

De NWWI taxatie is een steeds vaker vereiste taxatie bij aankoop van een woning of appartement en is inmiddels verplicht voor de aanvraag van Nationale Hypotheek Garantie (NHG). De NWWI taxatie bestaat uit een normaal taxatierapport aangevuld met een minimum aantal bijlagen zoals 6 foto`s van het getaxeerde object, kopieën van gemeentelijke informatie, eigendomsbewijs evenals minimaal 3 referentie objecten in de omgeving van de te taxeren woning of appartement. Een NWWI taxatie voor NHG mag alleen uitgevoerd worden door een gecertificeerde taxateur die staat ingeschreven bij het NWWI. Het NWWI controleert of de taxateur beschikt over voldoende plaatselijke kennis en niet te ver van zijn standplaats taxeert. Een andere aanscherping van de NHG regels is dat het taxatierapport op de datum van de hypotheekofferte niet ouder mag zijn dan 6 maanden.

Doel taxatie validatie instituut NWWI

Doel van het NWWI is het uitbannen van taxatiefraude middels het controleren van het taxatierapport en het zekerstellen van de plaatselijke bekendheid van de verschillende makelaars en taxateurs in de regio van de te taxeren woningen en appartementen. Of u via een taxatie instituut als het NWWI een taxatie moet (laten) aanvragen kan uw hypotheekadviseur u met zekerheid vertellen. Deze verplichting hangt namelijk af van uw geldverstrekker en het soort hypotheek dat u wilt afsluiten. Een hypotheek onder NHG moet in alle gevallen vergezeld gaan van een taxatie via het NWWI of een ander taxatie validatie instituut.

In alle gevallen is via de nota van de taxateur een extra bedrag verschuldigd voor validatie van het taxatierapport. De bedragen variëren, maar liggen rond € 50,- exclusief BTW.

Werkwijze validatie instituut

Een validatie instituut (zoals het NWWI) kijkt zowel handmatig als geautomatiseerd taxatierapporten na. Dit gebeurd aan de hand van computer rekenmodellen die uit verschillende bronnen putten voor wat betreft de getaxeerde waarden en handmatig voor wat betreft de antwoorden die in een taxatierapport worden gegeven. Indien een taxateur in zijn of haar taxatierapport te ver afwijkt van bijvoorbeeld de waarden die een rekenmodel voorschotelt moet de afwijking worden onderbouwd. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat bijvoorbeeld huisnummer 18 in het rapport getaxeerd wordt op € 250.000,-- terwijl enkele maanden daarvoor huisnummer 20 verkocht is voor € 200.000,--. De taxateur moet in dit geval verklaren waarom er een verschil van € 50,000,-- is getaxeerd. Soms is dit eenvoudig omdat de eerste woning (18) is gemoderniseerd en uitgebouwd en de tweede (20) nog helemaal origineel.

De taxatie instituten zorgen, middels een online taxatieprogramma dat aan de hand van postcode en een aantal type-indelingen, referentie objecten worden aangedragen die door hetzelfde programma worden voorzien van een rekenkundige waarde. De taxateur moet zelf ook een aantal (meestal minimaal 3) referentiepanden opgeven. Alle referentieobjecten samen zorgen voor een goed algemeen beeld van het prijspeil in een buurt voor het type woning dat nu getaxeerd moet worden.

Zodra het taxatie instituut de taxatie heeft nagekeken en goed gekeurd krijgt de taxateur een seintje dat het rapport gevalideerd is. Dit is voor de taxateur het moment waarop het rapport elektronisch of handmatig kan worden ondertekend waarna het instituut het rapport beschikbaar stelt aan de financiële instelling, de adviseur en evt. de consument die het taxatierapport nodig heeft om een hypotheekdossier compleet te maken.

Verwerkingstijd NWWI taxatie

Het NWWI zorgt voor de validatie van uw taxatierapport. De verwerkingstijd voor deze validatie is één werkdag (8 werkuren). Deze verwerkingstijd gaat uiteraard pas lopen zodra de taxateur zijn complete rapport bij het NWWI heeft ingediend (‘gereedgemeld’). Het NWWI kijkt het rapport na en zal deze accorderen of indien nodig de taxateur een verbetervoorstel zenden. Na een verbetervoorstel dient taxateur opnieuw het aangepaste rapport gereed te melden. De verwerkingstijd van deze tweede gereedmelding bedraagt ook maximaal 8 werkbare uren.