NVM makelaar & VastgoedCert taxateur

Bij het uitbrengen van een taxatie ten behoeve van een aanvraag voor financiering, stellen Nederlandse geldverstrekkers een gecertificeerde makelaar / taxateur tegenwoordig verplicht. Registratie waarborgt immers de kwaliteit van de makelaar / taxateur.

Veel geldverstrekkers (banken) verlangen namelijk een zogenaamd gevalideerd taxatierapport. Onze makelaar-taxateur is aangesloten bij de NVM, VastgoedCert en het NWWI (Nederlands Woning Waarde Instituut), hierdoor bent u verzekerd van een NHG geaccepteerd taxatierapport.

NVM

De Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en vastgoeddeskundigen NVM, is de grootste brancheorganisatie in Nederland op het gebied van onroerend goed. Met ruim 3000 leden is er altijd wel een NVM makelaar bij u in de buurt.

Een NVM makelaar behartigt alleen úw belang. Daarnaast betekent het lidmaatschap van de NVM voor u zekerheid:

1. Kwaliteit: elk NVM lid moet voldoen aan strenge eisen. NVM-makelaars dienen zich bijvoorbeeld te houden aan de NVM Erecode. Daarnaast volgen ze verplicht cursussen en trainingen om hun kennis op peil te houden. En ten slotte heeft een NVM makelaar toegang tot de NVM Database, waarin allerlei data wordt verzameld. Uw NVM makelaar kan u precies melden wat de achtergrond is van een pand, in welke buurt het ligt en hoe lang het al te koop staat.

2. Profiteren van kennis en ervaring NVM leden zijn verenigd in een branchevereniging die in 2008 haar 110-jarig bestaan viert. De NVM helpt ze de kennis en kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren. Daarnaast worden NVM-leden door een externe partij gecertificeerd voor vakbekwaamheid en volgen ze extra cursussen. Wanneer u zaken doet met een NVM lid, beschikt u dus altijd over de meest actuele kennis, gekoppeld aan jarenlange ervaring.

VastgoedCert

De Stichting VastgoedCert heeft als doel de kwaliteit en vakbekwaamheid van makelaars en taxateurs o.z. te waarborgen en waar mogelijk te verbeteren. Gecertificeerde makelaars en taxateurs in onroerende zaken worden bij VastgoedCert op basis van hun vakbekwaamheid geregistreerd.

Iedere NVM-makelaar is ingeschreven in het register van stichting VastgoedCert en daarmee een gecertificeerde taxateur. NVM-makelaars ondergaan een periodieke hercertificering. Zo blijft de kwaliteit van de kennis gewaarborgd. De NVM-makelaar is dus bij uitstek geschikt een taxatie voor u uit te voeren.

VastgoedCert is het belangrijkste register van makelaar / taxateurs met de meest zware toelatingseisen. Alleen wanneer een makelaar is opgenomen in voornoemd register kan hij of zij NVM lid worden. De NVM toetst vervolgens of de makelaar van onbesproken gedrag is en toegelaten mag worden als NVM lid.

Voor u als consument is het NVM en VastgoedCert lidmaatschap dus een bevestiging dat u zaken doet met een echte taxateur.

NWWI

Als extra zekerheid kan de makelaar / taxateur zijn taxatierapport laten controleren door een validatie-instituut. Bepaalde banken stellen een controle door een validatie-instituut verplicht.  De meeste NVM makelaar / taxateurs werken samen met het validatie instituut NWWI, dat mede door de NVM is opgericht.

Bij taxaties voor woningfinanciering welke door het NWWI worden gevalideerd wordt gewerkt met een modelrapport, zodat alle banken dezelfde informatie in het taxatierapport aantreffen bij de aanvraag van een hypotheek.

Doordat de taxateurs van Bunschoten - Spakenburg Taxateurs zijn aangesloten bij NVM, VastgoedCert, en NWWI bent u er dus van verzekerd, dat uw taxatie opdracht in vertrouwde handen is.